- GoTools Java Applet 

Ten aplet służy do wprowadzania problemów życia i śmierci (najlepiej całkowicie zamkniętych). Problem może być zobrazowany na ekranie w celu analizy lub interaktywnego testowania różnych jego wariantów. Oprócz problemów życia i śmierci możliwa jest również analiza problemów drabinkowych. Aplet jest oparty na programie GoTools.

Choose an available language:

*Applet won't run? Security warnings? Click here for more information and a possible solution.